Redaktionen

Redaktionen på Mandagstræneren bestod mod slutningen i 2008 af

Bent 'beep' Poulsen
f. 1966, grafiker

Bo Nissen Knudsen
f. 1972, redaktør

Thomas 'Woody II' Skov
f. 1974, medredaktør


Kontakt redaktionen

Tidligere medlemmer af redaktionen inkluderede redaktør Thomas 'CF39' Tiedje, Bo 'CF 19' Mouritzen, Peter 'Sofadyret' Baltzer Jensen, Thomas 'thundersen' Roed-Thorsen, /Simon og Matias N-P.